preloader icon


Články

Články jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší


Podporuji tuto novelu liniového zákona

Z vystoupení senátora Jiřího Carbola k ST 289 urychlení výstavby dopravních staveb...
Podporuji tuto novelu liniového zákona na základě svých osobních zkušeností, které mám jako senátor i jako starosta obce s komplikacemi v přípravě staveb z důvodu nejrůznějších spekulací, a to nejen vlastníků pozemků.
Dovolte mi Vás seznámit s některými konkrétními případy.
Z důvodu umělého prodlužování stavebního řízení, opakovaně podávaných připomínek a odvolání se výstavba obchvatu města Frýdku-Místku připravovala neuvěřitelných dvacet dva let. Občané okresního města jsou nuceni po celou dobu strpět narůstající dopravu průtahem města, dýchat zplodiny výfukových plynů kamionů a vozidel, kterých denně projede tímto průtahem zhruba 50 000.
Z důvodu spekulací vlastníků pozemků a dalších účastníků řízení nelze realizovat výstavbu mimoúrovňového napojení průmyslové zóny Nošovice na dálniční síť, což je pro další rozvoj průmyslové zóny a zřizování dalších pracovních příležitostí naprosto klíčové.
S tím přímo souvisí, že z obdobných důvodu spekulací s pozemky, potřebnými pro výstavbu, nelze realizovat výstavbu okružní křižovatky v místě křížení krajských komunikací, na trase vedoucí do průmyslové zóny Nošovice. Na této nebezpečné křižovatce poslední dobou dochází k častým dopravním nehodám s těžkými následky na zdraví občanů.
Žijeme v mimořádně náročné době, spojené s obnovou našeho hospodářství po koronavirové krizi. Urychlení realizace strategických staveb, za zákonem stanovených podmínek, považuji za mimořádně důležité ve smyslu ochrany těch nejslabších občanů.
Na základě těchto připomínek podporuji schválení předložené novely zákona o urychlení liniových staveb, ve znění pozměňovacích návrhů našeho výboru VUZP.
Děkuji za pozornost..

senátor
Jiří CarbolVloženo: 23. 7. 2020 Přečteno: 34x
Ing. Jiří Carbol
Senátor Parlamentu České republiky
Volební obvod 69
frýdecko-místecko, frýdlantsko
Kontakty:
mobil + 420 731 245 881
e-mail: marta.kolegova@volny.cz
e-mail: carbolj@senat.cz
Ing. Jiří Carbol - Facebook Ing. Jiří Carbol - Youtube Ing. Jiří Carbol - napište mi
Copyright © 2019 Jiří Carbol. Všechna práva vyhrazena.