preloader icon


Články

Články jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší


Pošta Partner

Česká pošta počítá s tím, že se 2 500 poboček ze stávajících 3 200 převede na poštu Partner. A to do roku 2025.
Česká pošta bude mít v cílovém stavu cca 700 vlastních provozoven, zbývající budou provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Vychází tak z usnesení vlády z 22. dubna 2015.
Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pobočky pošty.
K realizaci projektu bylo využito zahraničních zkušeností, hlavně ze sousedních států Německa a Rakouska.

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby, jako jsou například On-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku.

Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl.
Pokud se stávající provozovna České pošty mění na poštu Partner, poskytuje jí Česká pošta potřebné služby, systém i metodiku.
Nově budou moci provozovatelé pošty Partner v rámci poštovních služeb prodávat dálniční známky, podávat daňové složenky pro daň z nemovitosti nebo prodávat tisk, losy, nabízet dobíjení mobilů apod.

HISTORIE:
2015:
Ke konci roku 2015 bylo celkem 129 uzavřených smluv na zřízení pošty Partner, původní plán pro rok 2015 počítal se 60.
Došlo k dohodě mezi samosprávami a poštou na úpravě podmínek smluv, které se zmírnili co do sankcí a navýšili finanční příjem partnerů. Díky této dohodě se rovněž zjednodušily smluvní dokumenty, které s projektem souvisí.
Do nového znění smlouvy o provozování poštovních služeb byly zapracovány připomínky územních partnerů a jsou otevřeny dveře pro kontinuální diskuzi o transformaci pošty.

21. října 2015 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny k projektu PP pod patronací Senátu. Členy jsou zástupci ministerstev vnitra, financí, průmyslu, ČP, ČTU, a zástupci samosprávy (SMO, SMS SPOV).

2016:
Na začátku srpna 2016 existovalo celkem 189 pošt Partner, z toho cca polovinu provozují přímo obce.
Pro rok 2016 byl plán na uzavření 200 smluv s obcemi nebo soukromými subjekty na provozování pošt Partner.
Tento plán byl překročen a za celý rok 2016 bylo uzavřeno 204 smluv.
Reálně začalo fungovat 149 pošt Partner.
Tento rozdíl je způsobený tím, že od podpisu smlouvy probíhají technické a stavební úpravy, než se reálně může pošta Partner otevřít.
Celkem tak ke konci roku 2016 fungovalo v celé České republice 239 pošt Partner.

2017: Pro rok 2017 je plánováno uzavření 210 smluv na změnu pobočky ČP na poštu Partner.
Došlo k rozšíření projektu pošta Partner o nové doplňkové služby, např. dobíjení mobilů, podání daňové složenky pro daň z nemovitosti nebo prodej losů.

BUDOUCNOST:
Ekonomická výhodnost pro českou poštu i provozovatele pošt Partner je nutnou podmínkou úspěchu.
Obec nesmí být finančně diskriminována, v případě zapojení do projektu pošta Partner.
Intenzivnější postup v realizaci projektu, navýšení plánovaných převodů na minimálně 250 za rok.

Jiří Carbol, senátor

 Vloženo: 15. 3. 2017 Přečteno: 802x
Ing. Jiří Carbol
Senátor Parlamentu České republiky
Volební obvod 69
frýdecko-místecko, frýdlantsko
Kontakty:
mobil + 420 731 245 881
e-mail: marta.kolegova@volny.cz
e-mail: carbolj@senat.cz
Ing. Jiří Carbol - Facebook Ing. Jiří Carbol - Youtube Ing. Jiří Carbol - napište mi
Copyright © 2019 Jiří Carbol. Všechna práva vyhrazena.