preloader icon

Vím dobře, co Vás trápí – žiji tady s Vámi
 1. Obec a město jako základ našeho státu.

Prosazuji navýšení peněz pro obce a kraje, protože se ukazuje, že jsou lepším hospodářem než stát. Z praxe vidíme, že na obcích a městech je také mnohem menší problém s korupcí než ve státních zakázkách. Jsem zastáncem zachování základních škol, rozšiřování a podpory mateřských škol, stejně jako například zachování poboček pošty i na menších obcích. 
 


2. Zdravé životní prostředí, ve kterém budou vyrůstat naše děti. 

Máme ve svých rukou veliké přírodní bohatství. Míra znečištění ovzduší, ale i poškození životního prostředí je oproti jiným krajům velká.  Hrozící nedostatek vody je velkou výzvou pro celý kraj, je nutné se připravovat na boj se suchem. Stejně důležitý je boj s kůrovcem a obnova lesa. Nezbytný je rozvoj a opravy stávajících dopravních cest. 
 


3. Podpora zaměstnanosti, aby naše rodiny mohly prožít plnohodnotný život.

Bude nutné znovu nastartovat ekonomiku a náš kraj v tom musí být aktivní. Moravskoslezský kraj se musí hlasitěji ozvat při rozdělování peněz z EU, protože útlum těžby uhlí bude mít pro náš kraj velké ekonomické dopady. Budu bojovat za zachování pracovních míst, ohrožených celosvětovou pandemií Covid-19. 
 


4. Zdravotnictví a sociální služby dostupné pro všechny občany.

Nutností je zachování dostupnosti zdravotní péče a sociálních služeb, jako veřejné služby pro všechny občany. Je potřeba lepšího finančního ohodnocení všech, kteří v těchto službách pracují. Také budu prosazovat novelizaci zákonů, aby došlo k zachování služby praktických lékařů pro děti a dospělé a zubařů na obcích. Podporuji výstavbu Alzheimer centra ve Frýdku-Místku.
 


5. Rodina, volný čas dětí a mládeže, to jsou mé priority.

Jsem přesvědčen, že příspěvky k důchodu pro maminky, jež vychovaly děti, jsou rozumnou investicí do budoucnosti. Stejně tak podpora mladým rodinám s dětmi, ať již je to rodinné vstupné na kulturní akce nebo dotace volnočasových aktivit. Také podporuji ve vzdělávání zařazení IT gramotnost už od 1. třídy. 
 

Ing. Jiří Carbol
poslanec Parlamentu České republiky
Kontakty:
mobil + 420 777 646 632
e-mail: carbolj@psp.cz
Ing. Jiří Carbol - Facebook Ing. Jiří Carbol - Youtube Ing. Jiří Carbol - napište mi
Copyright © 2019 Jiří Carbol. Všechna práva vyhrazena.