preloader icon

Vím dobře, co Vás trápí – žiji tady s Vámi
 1. Obec a město jako základ našeho státu.

Prosazuji navýšení peněz pro obce a kraje, protože se ukazuje, že jsou lepším hospodářem než stát. Z praxe vidíme, že na obcích a městech je také mnohem menší problém s korupcí než ve státních zakázkách. Jsem zastáncem zachování základních škol, rozšiřování a podpory mateřských škol, stejně jako například zachování poboček pošty i na menších obcích. 
 


2. Zdravé životní prostředí, ve kterém budou vyrůstat naše děti. 

Máme ve svých rukou veliké přírodní bohatství. Míra znečištění ovzduší, ale i poškození životního prostředí je oproti jiným krajům velká.  Hrozící nedostatek vody je velkou výzvou pro celý kraj, je nutné se připravovat na boj se suchem. Stejně důležitý je boj s kůrovcem a obnova lesa. Nezbytný je rozvoj a opravy stávajících dopravních cest. 
 


3. Podpora zaměstnanosti, aby naše rodiny mohly prožít plnohodnotný život.

Bude nutné znovu nastartovat ekonomiku a náš kraj v tom musí být aktivní. Moravskoslezský kraj se musí hlasitěji ozvat při rozdělování peněz z EU, protože útlum těžby uhlí bude mít pro náš kraj velké ekonomické dopady. Budu bojovat za zachování pracovních míst, ohrožených celosvětovou pandemií Covid-19. 
 


4. Zdravotnictví a sociální služby dostupné pro všechny občany.

Nutností je zachování dostupnosti zdravotní péče a sociálních služeb, jako veřejné služby pro všechny občany. Je potřeba lepšího finančního ohodnocení všech, kteří v těchto službách pracují. Také budu prosazovat novelizaci zákonů, aby došlo k zachování služby praktických lékařů pro děti a dospělé a zubařů na obcích. Podporuji výstavbu Alzheimer centra ve Frýdku-Místku.
 


5. Rodina, volný čas dětí a mládeže, to jsou mé priority.

Jsem přesvědčen, že příspěvky k důchodu pro maminky, jež vychovaly děti, jsou rozumnou investicí do budoucnosti. Stejně tak podpora mladým rodinám s dětmi, ať již je to rodinné vstupné na kulturní akce nebo dotace volnočasových aktivit. Také podporuji ve vzdělávání zařazení IT gramotnost už od 1. třídy. 
 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce Dobrá
Kontakty:
mobil + 420 734 612 398
e-mail: jiri.carbol@gmail.com
Ing. Jiří Carbol - Facebook Ing. Jiří Carbol - Youtube Ing. Jiří Carbol - napište mi
Copyright © 2019 Jiří Carbol. Všechna práva vyhrazena.